HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Kontrollpanelmeldinger

background image

Kontrollpanelmeldinger

Produktet har svært gode meldingsfunksjoner for kontrollpanelet. Når det vises en melding på

kontrollpanelet, følger du instruksjonene på skjermen for å løse problemet. Hvis produktet viser en melding

av typen “Feil” eller “Ettersyn”, og det ikke vises noen fremgangsmåter for å løse problemet, må du slå

produktet av og deretter på igjen. Ta kontakt med HPs kundestøtte hvis det fremdeles er problemer med

produktet.

Du kan vise tilleggsinformasjon om en rekke emner ved å trykke på Hjelp-knappen på kontrollpanelet.

188

Kapittel 11 Problemløsing

NOWW