HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Produktet er deaktivert, eller andre nettverksinnstillinger er feil

background image

Produktet er deaktivert, eller andre nettverksinnstillinger er feil

1.

Kontroller nettverksprotokollstatusen på konfigurasjonssiden. Aktiver den om nødvendig.

2.

Konfigurer om nødvendig nettverksinnstillingene på nytt.

212

Kapittel 11 Problemløsing

NOWW

background image

Løse programvareproblemer for produktet med
Windows

Det vises ingen skriverdriver for produktet i Skriver-mappen

1.

Installer produktprogramvaren på nytt.

MERK:

Lukk alle åpne programmer. Hvis du skal lukke et program som har et ikon i

systemstatusfeltet, høyreklikker du på ikonet og velger Lukk eller Deaktiver.

2.

Prøv å koble USB-kabelen til en annen USB-port på datamaskinen.

Det ble vist en feilmelding da programvaren ble installert

1.

Installer produktprogramvaren på nytt.

MERK:

Lukk alle åpne programmer. Hvis du skal lukke et program som har et ikon i

systemstatusfeltet, høyreklikker du på ikonet og velger Lukk eller Deaktiver.

2.

Kontroller hvor mye ledig plass du har på stasjonen du skal installere produktprogramvaren på.

Frigjør eventuelt så mye plass som du kan, og installer produktprogramvaren på nytt.

3.

Hvis det er nødvendig, må du kjøre Diskdefragmentering og installere produktprogramvaren på nytt.

Produktet er i Klar-modus, men ingenting skrives ut

1.

Skriv ut en konfigurasjonsside, og kontroller funksjonaliteten til produktet.

2.

Sjekk at alle kablene er riktig koblet til og i samsvar med spesifikasjonene. Dette gjelder også USB-

kablene og strømkablene. Prøv å bruke en ny kabel.

3.

Kontroller at IP-adressen på konfigurasjonssiden samsvarer med IP-adressen for programvareporten.

Følg én av følgende fremgangsmåter:

Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008 og Windows Vista

a. Klikk på Start.

b. Klikk på Innstillinger.

c.

Klikk på Skrivere og telefakser (med standard Start-menyvisning), eller klikk på

Skrivere (med klassisk Start-menyvisning).

d. Høyreklikk på ikonet for produktdriveren, og velg Egenskaper.

e. Klikk på kategorien Porter, og klikk deretter på Konfigurer port.

f.

Kontroller IP-adressen, og klikk deretter på OK eller Avbryt.

g. Hvis IP-adressene ikke er like, sletter du driveren og installerer den på nytt med den riktige IP-

adressen.

NOWW