HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Dårlig fysisk tilkobling

background image

Dårlig fysisk tilkobling

1.

Kontroller at produktet er koblet til riktig nettverksport med en kabel som er lang nok.

2.

Kontroller at kabelen er koblet ordentlig til.

3.

Se på porten for nettverkstilkobling på baksiden av produktet, og kontroller at den gule

aktivitetslampen og den grønne lampen for tilkoblingsstatus lyser.

4.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du prøve med en annen kabel eller port på huben.