HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Skriverdriveren setter ikke automatisk opp det valgte produktet i listen Utskrift og faks

background image

Skriverdriveren setter ikke automatisk opp det valgte produktet i listen Utskrift og faks

En utskriftsjobb ble ikke sendt til ønsket produkt

Når du kobler til med en USB-kabel, vises ikke produktet i listen Utskrift og faks etter at driveren er

valgt

Du bruker en generell skriverdriver sammen med en USB-tilkobling

Produktnavnet står ikke på produktoversikten i listen Utskrift og
faks

1.

Kontroller at kablene er riktig koblet til, og at produktet er slått på.

2.

Skriv ut en konfigurasjonsside for å kontrollere produktnavnet. Kontroller at navnet på

konfigurasjonssiden samsvarer med produktnavnet i listen Utskrift og faks.

3.

Kontroller at produktet og datamaskinen er koblet til samme nettverk eller koblet sammen med en

USB-kabel.

4.

Bytt ut USB-kabelen eller nettverkskabelen med en kabel av høy kvalitet.

Skriverdriveren setter ikke automatisk opp det valgte produktet i
listen Utskrift og faks

1.

Kontroller at kablene er riktig koblet til, og at produktet er slått på.

2.

Kontroller at GZ-filen for produktet befinner seg i følgende mappe på harddisken: Bibliotek/
Printers/PPDs/Contents/Resources. Installer programvaren på nytt hvis det er nødvendig.

3.

Hvis GZ-filen er i mappen, kan PPD-filen være ødelagt. Slett filen og installer programvaren på nytt.

4.

Bytt ut USB-kabelen eller nettverkskabelen med en kabel av høy kvalitet.