HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Kontrollere skriverkassettene

background image

Kontrollere skriverkassettene

Kontroller hver av skriverkassettene og skift dem ut om nødvendig, hvis du har ett eller flere av følgende

problemer:

Utskriften er for lys eller virker blass enkelte steder.

Utskriftene har små blanke områder.

Det er streker eller striper på utskriftene.

Hvis du finner ut at du må bytte en skriverkassett, bør du skrive ut statussiden for rekvisita for å finne

delenummeret for den korrekte originale HP-skriverkassetten.

Skriverkassettype

Trinn for å løse problemet

Etterfylt eller refabrikkert skriverkassett

Hewlett-Packard Company fraråder bruk av rekvisita som ikke er produsert av HP,
uansett om dette er nye eller refabrikkerte deler. Siden de ikke er HP-produkter, kan
ikke HP påvirke utformingen eller kontrollere kvaliteten. Hvis du bruker en etterfylt eller
refabrikkert skriverkassett, og du ikke er fornøyd med utskriftskvaliteten, kan du bytte
ut kassetten med en ekte HP-kassett.

Original HP-skriverkassett

1.

Produktets kontrollpanel eller statussiden for rekvisita angir at det er svært
lite
igjen når kassetten har nådd slutten av den beregnede levetiden. Skift ut
skriverkassetten hvis utskriftskvaliteten ikke lenger er tilfredsstillende.

2.

Kontroller skriverkassetten visuelt for å se om den er skadet. Se instruksjonene
som følger. Skift om nødvendig ut skriverkassetten.

3.

Skriv ut et renseark hvis utskriftene har merker som er gjentatt flere ganger med
samme mellomrom. Hvis dette ikke løser problemet, kan du bruke informasjonen
om gjentatte feiltrykk i dette dokumentet for å finne årsaken til problemet.