HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Fjerne fastkjørt papir i skuff 1

background image

Fjerne fastkjørt papir i skuff 1

1.

Hvis du ser fastkjørt papir i skuff 1, fjerner du

det fastkjørte papiret ved å dra det rett ut. Velg

OK

for å fjerne meldingen.

192

Kapittel 11 Problemløsing

NOWW

background image

2.

Hvis du ikke klarer å fjerne papiret, eller hvis du

ikke ser noe papir i skuff 1, lukker du skuff 1 og

åpner det høyre dekselet.

3.

Hvis du ser papir innenfor høyre deksel, drar du

forsiktig i den bakre kanten for å fjerne det.

4.

Trekk papiret forsiktig ut av inntaksområdet.

5.

Lukk dekselet til høyre.

NOWW

Fjerne fastkjørt papir

193