HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Skuffkapasitet

background image

Skuffkapasitet

Du forhindrer fastkjørt papir ved ikke å overfylle skuffen. Kontroller at toppen av bunken er under

indikatoren for full skuff. Legg papir til under halvparten av det indikatoren for full skuff viser, for kort/

smalt og tungt/glanset papir.

Inn- eller utskuff

Papirtype

Spesifikasjoner

Mengde

Skuff 1

Papir

Område:

60 g/m

2

bond til 220 g/m

2

bond

Maksimal bunkehøyde: 10 mm

Tilsvarer 100 ark 75 g/m

2

bond

Konvolutter

Mindre enn 60 g/m

2

bond til 90 g/m

2

bond

Opptil 10 konvolutter

Etiketter

Maksimum: 0,102 mm tykke

Maksimal bunkehøyde: 10 mm

Transparenter

Minimum: 0,102 mm tykke

Maksimal bunkehøyde: 10 mm

Opptil 50 ark

Glanset papir

Verdiområde:

105 g/m

2

bond til 220 g/m

2

bond

Maksimal bunkehøyde: 10 mm

Opptil 50 ark

Skuff 2

Papir

Område:

60 g/m

2

bond til 220 g/m

2

bond

Tilsvarer 500 ark 75 g/m

2

bond

Maksimal bunkehøyde: 56 mm

Den maksimale stablehøyen for
papirstørrelsene A5, A6 og 4 x 6 og for
papir i liggende retning er 40 mm.

Etiketter

Maksimum: 0,102 mm tykke

Maksimal stabelhøyde: 56 mm

Transparenter

Minimum: 0,102 mm tykke

Maksimal bunkehøyde: 56 mm

Glanset papir

Verdiområde:

105 g/m

2

bond til 220 g/m

2

bond

Maksimal stabelhøyde: 30 mm

Skuff 3

Papir

Verdiområde:

60 g/m

2

bond til 220 g/m

2

bond

Tilsvarer 500 ark 75 g/m

2

bond

Maksimal bunkehøyde: 56 mm

Etiketter

Maksimum: 0,102 mm tykke

Maksimal stabelhøyde: 56 mm

Transparenter

Minimum: 0,102 mm tykke

Maksimal bunkehøyde: 56 mm

Glanset papir

Verdiområde:

105 g/m

2

bond til 220 g/m

2

bond

Maksimal bunkehøyde: 56 mm

Utskuff

Papir

Opptil 300 ark 75 g/m

2

bond

82

Kapittel 6 Papir og utskriftsmateriale

NOWW