HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Papirstørrelser som støttes

background image

Papirstørrelser som støttes

Dette produktet støtter en rekke papirstørrelser, og det kan tilpasses forskjellige typer utskriftsmateriale.

MERK:

Resultatet blir best hvis du velger riktig papirtype og -størrelse i skriverdriveren før utskrift.

Tabell 6-1

Størrelser som støttes for papir og utskriftsmateriale

Størrelser og mål

Skuff 1

Skuff 2

Skuff 3
(ekstrautstyr)

Letter

215,9 x 279 mm

Legal

215,9 x 355,6 mm

A4

210 x 297 mm

RA4

215 x 305 mm

A5

148 x 210 mm

B5 (JIS)

182 x 257 mm

B6 (JIS)

128 x 182 mm

Executive

184,2 x 266,7 mm

Statement

140 x 216 mm

4 x 6

101,6 x 152,4 mm

10 x 15 cm

101,6 x 152,4 mm

3 x 5

76,2 x 127,0 mm

5 x 7

127 x 177,8 mm

NOWW

Papirstørrelser som støttes

77

background image

Tabell 6-1

Størrelser som støttes for papir og utskriftsmateriale (forts.)

Størrelser og mål

Skuff 1

Skuff 2

Skuff 3
(ekstrautstyr)

5 x 8

127 x 203,2 mm

A6

105 x 148 mm

Postkort (JIS)

100 x 148 mm

Dobbelt postkort (JIS)

148 x 200 mm

16K

184 x 260 mm

16K

195 x 270 mm

16K

197 x 273 mm

8,5 x 13

215,9 x 330,2 mm

Commercial nr. 10-konvolutt

104,9 x 241,3 mm

Nr. 9-konvolutt

98,43 x 225,43 mm

B5-konvolutt

176 x 250 mm

C5 ISO-konvolutt

162 x 229 mm

C6-konvolutt

114 x 162 mm

DL ISO-konvolutt

110 x 220 mm

Monarch-konvolutt

98,4 x 190,5 mm

78

Kapittel 6 Papir og utskriftsmateriale

NOWW

background image

Tabell 6-1

Størrelser som støttes for papir og utskriftsmateriale (forts.)

Størrelser og mål

Skuff 1

Skuff 2

Skuff 3
(ekstrautstyr)

Egendefinert

76,2 x 127 til 215,9 x 355,6 mm

Egendefinert

101,6 x 148 til 215,9 x 297 mm

Egendefinert

148 x 215,9 til 210 x 355,6 mm

NOWW

Papirstørrelser som støttes

79