HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Skuff 1

background image

Skuff 1

Papirtype

Bilderetning

Tosidig-modus

Slik legger du i papir

Alternativ brevhodemodus
= deaktivert

Slik legger du i papir

Alternativ brevhodemodus
= aktivert

Forhåndstrykt eller
brevhode

Stående

Ensidig utskrift

Forsiden ned

Øverste del av arket mates inn i
produktet først

Forsiden opp

Nederste del av arket mates inn i
produktet først

Tosidig utskrift

Forsiden opp

Nederste del av arket mates inn i
produktet først

Forsiden opp

Nederste del av arket mates inn i
produktet først

Liggende

Ensidig utskrift

Forsiden opp

Øverste del av arket mot forsiden
av produktet

Forsiden opp

Øverste del av arket mot forsiden
av produktet

Tosidig utskrift

Forsiden opp

Øverste del av arket mot forsiden
av produktet

Forsiden opp

Øverste del av arket mot forsiden
av produktet

NOWW

Legge papir i papirskuffer

91

background image

Papirtype

Bilderetning

Tosidig-modus

Slik legger du i papir

Alternativ brevhodemodus
= deaktivert

Slik legger du i papir

Alternativ brevhodemodus
= aktivert

Hullark

Stående eller
liggende

Ensidig eller tosidig
utskrift

Hull mot baksiden av produktet

Ikke aktuelt

Konvolutter

Langsiden av
konvolutten mates inn
i produktet først

Ensidig utskrift

Forsiden ned

Øverste del av arket mates inn i
produktet først

Ikke aktuelt

Kortsiden

av

konvolutten mates inn
i produktet først

Ensidig utskrift

Forsiden ned

Øverste del av arket mot baksiden
av produktet

Ikke aktuelt

92

Kapittel 6 Papir og utskriftsmateriale

NOWW