HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Skrive ut konvolutter

background image

Skrive ut konvolutter

Hvis programvaren ikke formaterer en konvolutt automatisk, angir du Liggende som papirretning i

programmet eller skriverdriveren. Bruk følgende retningslinjer for å stille inn marger for avsenderadresse

og adressat på konvoluttene Commercial nr. 10 eller DL:

Adressetype

Venstre marg

Toppmarg

Avsender

15 mm

15 mm

Adressat

102 mm

51 mm

84

Kapittel 6 Papir og utskriftsmateriale

NOWW

background image

Juster marginnstillingene tilsvarende for andre konvoluttstørrelser.