HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Legge papir med standard størrelse i skuff 3

background image

Legge papir med standard størrelse i skuff 3

1.

Skyv opp skuffen.

MERK:

Ikke åpne skuffen mens den er i bruk.

2.

Juster papirskinnene for lengde og bredde ved

å klemme på justeringslåsene og skyve skinnene

til størrelsen på papiret som brukes.

3.

Legg papir i skuffen med forsiden opp. Sjekk

papiret for å kontrollere at skinnene berører

bunken lett, men ikke bøyer den.

MERK:

Du forhindrer fastkjørt papir ved å

ikke overfylle skuffen. Kontroller at toppen av

bunken er under indikatoren for full skuff.

MERK:

Hvis skuffen ikke er riktig justert, kan

det vises en feilmelding under utskrift, eller

papiret kan kjøre seg fast.

NOWW

Legge papir i papirskuffer

87

background image

4.

Skyv skuffen inn i produktet.

5.

Kontrollpanelet viser typen og størrelsen på

papiret i skuffen. Hvis konfigurasjonen ikke er

riktig, følger du instruksjonene på

kontrollpanelet for å endre størrelse eller type.