HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Automatisk registrering av overhead-transparenter (autoregistreringsmodus)

background image

Automatisk registrering av overhead-transparenter
(autoregistreringsmodus)

Sensoren for automatisk registrering av type utskriftsmateriale fungerer bare når skuffen er konfigurert med

innstillingen Alle typer. Hvis en skuff konfigureres til en annen type, for eksempel Bond eller glanset,

deaktiveres registreringen av type materiale i den skuffen.

Produktet kan automatisk klassifisere papirtyper i én av to kategorier:

Ikke-transparenter

Transparenter

For bedre kontroll må en bestemt type velges i jobben eller konfigureres i en skuff.