HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Retningslinjer for spesialpapir

background image

Retningslinjer for spesialpapir

Dette produktet støtter utskrift på spesielt utskriftsmateriale. Bruk følgende retningslinjer for å få et

tilfredsstillende resultat. Når du bruker spesielt papir eller utskriftsmateriale, må du sørge for å angi type

og størrelse i skriverdriveren for å få best mulig resultater.

FORSIKTIG:

HP LaserJet-produkter bruker varmeelementer til å feste tørre tonerpartikler til papiret i

svært nøyaktige prikker. Laserpapir fra HP er utviklet for å tåle denne ekstreme varmen. Bruk av

blekkskriverpapir kan skade produktet.

Type utskriftsmateriale

Gjør dette

Ikke gjør dette

Konvolutter

Oppbevar konvolutter liggende.

Bruk konvolutter der sømmene går
helt ut i hjørnet.

Bruk selvklebende avrivningsremser
som er beregnet for bruk i
laserskrivere.

Ikke bruk konvolutter som er krøllete,
brettet, sammenklistret eller skadet
på annen måte.

Ikke bruk konvolutter som har
splittbinders, trykknapper, vinduer
eller belagte kanter.

Ikke bruk selvklebende lim eller
andre syntetiske materialer.

Etiketter

Bruk bare etiketter uten synlig
underlagspapir mellom dem.

Bruk etiketter som ligger flatt.

Bruk bare ark med alle etikettene til
stede.

Ikke bruk etiketter som er krøllete
eller har bobler, eller som er skadet.

Ikke skriv ut på deler av ark med
etiketter.

74

Kapittel 6 Papir og utskriftsmateriale

NOWW

background image

Type utskriftsmateriale

Gjør dette

Ikke gjør dette

Transparenter

Bare bruk transparenter som er
godkjent for bruk i
fargelaserskrivere.

Legg transparentene på et flatt
underlag etter at de er tatt ut av
produktet.

Ikke bruk transparenter som ikke er
godkjent for laserskrivere.

Brevhodepapir eller forhåndstrykte
skjemaer

Bruk bare brevhodepapir eller
skjemaer som er godkjent for bruk i
laserskrivere.

Ikke bruk hevet brevhode eller
brevhode av metall.

Tungt papir

Bruk bare tungt papir som er
godkjent for bruk i laserskrivere, og
som oppfyller vektkravene for dette
produktet.

Ikke bruk papir som er tyngre enn
det som anbefales for dette
produktet, med mindre det er HP-
papir som er godkjent for bruk i
dette produktet.

Glanset eller bestrøket papir

Bruk bare glanset eller bestrøket
papir som er godkjent for bruk i
laserskrivere.

Ikke bruk glanset eller bestrøket
papir som er utviklet for
blekkprodukter.

NOWW

Forstå papirbruk

75