HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Kalibrering/rensing-menyen

background image

Kalibrering/rensing-menyen

I følgende tabell er elementer med en stjerne (*) standardinnstillingen fra fabrikken.

Tabell 2-18

Kalibrering/rensing-menyen

Første nivå

Andre nivå

Verdier

Innstillinger for rensing

Automatisk rensing

Av*

Renseintervall

Velg fra en liste over rengjøringsintervaller.

Størrelse for automatisk rensing

Letter*

A4

Skriv ut renseark

Rengjør laserglasset

Hurtigkalibrering

NOWW

Vedlikehold av enhet-menyen

35

background image

Tabell 2-18

Kalibrering/rensing-menyen (forts.)

Første nivå

Andre nivå

Verdier

Fullstendig kalibrering

Utsett kalibrering ved oppvåkning/

Ja*

Nei