HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Rekvisita-menyen

background image

Rekvisita-menyen

I følgende tabell er elementer med en stjerne (*) standardinnstillingen fra fabrikken.

Tabell 2-4

Rekvisita-menyen

Første nivå

Andre nivå

Tredje nivå

Fjerde nivå

Verdier

Håndtere
rekvisita

Status for
utskriftsrekvisita

Rekvisitainnstillin
ger

Svart kassett

Innstillinger for
nedre
terskelverdier

Stopp

Spørre om å
fortsette
*

Fortsett

Nedre
terskelverdi-
innstillinger:

1 til 100 %

Fargekassetter

Innstillinger for
nedre
terskelverdier

Stopp

Spørre om å
fortsette
*

Fortsett

Nedre
terskelverdi-
innstillinger:

Cyan kassett

Magenta kassett

Gul kassett

1 til 100 %

Toneroppsamlere
nhet

Innstillinger for
nedre
terskelverdier

Stopp*

Spørre om å
fortsette

Fortsett

Varmeelementset
t

Innstillinger for
nedre
terskelverdier

Stopp

Spørre om å
fortsette
*

Fortsett

Nedre
terskelverdi-
innstillinger:

1 til 100 %

Miks farge/sv-hv

Auto*

Hovedsakelig
fargesider

Hovedsakelig
svarte sider

16

Kapittel 2 Kontrollpanelmenyer

NOWW

background image

Tabell 2-4

Rekvisita-menyen (forts.)

Første nivå

Andre nivå

Tredje nivå

Fjerde nivå

Verdier

Rekvisitamelding
er

Melding om lite

*

Av

Nivåmåler

*

Av

Tilbakestill
rekvisita

Nytt
varmeelementset
t

Nei*

Ja

Svart kassett

Statusen

vises.

Cyan kassett

Statusen

vises.

Magenta kassett

Statusen

vises.

Gul kassett

Statusen

vises.

Toneroppsamlere
nhet

Statusen

vises.

Varmeelementset
t

Statusen

vises.

NOWW

Rekvisita-menyen

17