HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Hent jobb fra enhetsminne-menyen

background image

Hent jobb fra enhetsminne-menyen

Bruk Hent jobb fra enhetsminne-menyen til å vise en liste over jobber som er lagret i det interne

produktminnet.

Tabell 2-3

Hent jobb fra enhetsminne-menyen

Første nivå

Andre nivå

Tredje nivå

Fjerde nivå

Femte nivå

Verdier

Hent jobb fra
enhetsminne

MERK:

Velg fra en

liste med mapper.

Alle jobber (med
PIN-kode)

MERK:

Individuelle

jobbnavn vises også.

Skriv ut

Angi PIN-kode
for å skrive ut

Kopier

Verdiområde: 1 –
9999

Standard = 1

Skriv ut og slett Angi PIN-kode

for å skrive ut

Kopier

Verdiområde: 1 –
9999

Standard = 1

Slett

Angi PIN-kode
for å skrive ut

Alle jobber (U/PIN)

MERK:

Individuelle

jobbnavn vises også.

Skriv ut

Kopier

Verdiområde: 1 –
9999

Standard = 1

Skriv ut og slett Kopier

Verdiområde: 1 –
9999

Standard = 1

Slett

Slett alle jobber Ja

Nei

NOWW

Hent jobb fra enhetsminne-menyen

15