HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Skjerminnstillinger-menyen

background image

Skjerminnstillinger-menyen

I følgende tabell er elementer med en stjerne (*) standardinnstillingen fra fabrikken.

Tabell 2-11

Skjerminnstillinger-menyen

Første nivå

Andre nivå

Verdier

Displayets lysstyrke

Verdiområde: -10 til 10

Standard = 0

Språk

Velg fra en liste over språk som produktet
støtter.

Vis IP-adresse

Vis*

Skjul

Tidsavbrudd ved inaktivitet

Verdiområde: 10 til 300 sekunder

Standard = 60

Fjernbare advarsler

Jobb*

Hendelser med fortsettelse

Auto-fortsett (10 sekunder)*

Trykk på OK for å fortsette