HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Generelle Utskriftsinnstillinger-menyen

background image

Generelle Utskriftsinnstillinger-menyen

I følgende tabell er elementer med en stjerne (*) standardinnstillingen fra fabrikken.

Tabell 2-9

Generelle Utskriftsinnstillinger-menyen

Første nivå

Andre nivå

Verdier

Manuell mating

Aktivert

Deaktivert*

Courier-skrift

Vanlig*

Mørk

Bred A4

Aktivert

Deaktivert*

Skriv ut PS-feil

Aktivert

Deaktivert*

Skriv ut PDF-feil

Aktivert

Deaktivert*

Språkvalg

Auto*

PCL

PS

PDF

PCL

Skjemalengde

Verdiområde: 5 – 128

Standard = 60

Papirretning

Stående*

Liggende

Skriftkilde

Intern*

Nedlastet

USB <X>

24

Kapittel 2 Kontrollpanelmenyer

NOWW

background image

Tabell 2-9

Generelle Utskriftsinnstillinger-menyen (forts.)

Første nivå

Andre nivå

Verdier

Skriftnummer

Verdiområde: 0 – 999

Standard = 0

Tegnavstand

Verdiområde: 0,44 – 99,99

Standard = 10

Punktstørrelse

Verdiområde: 4,00 – 999,75

Standard = 12,00

Symbolsett

Velg fra listen over symbolsett.

Tilføy VR til LS

Nei*

Ja

Utelat tomme sider

Nei*

Ja

Tilordning av mediekilde

Standard*

Klassisk