HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Generelle innstillinger-menyen

background image

Generelle innstillinger-menyen

I følgende tabell er elementer med en stjerne (*) standardinnstillingen fra fabrikken.

Tabell 2-7

Generelle innstillinger-menyen

Første nivå

Andre nivå

Tredje nivå

Fjerde nivå

Verdier

Innstillinger for dato
og tid

Dato/tid-format

Datoformat

DD/MMM/ÅÅÅÅ

MMM/DD/ÅÅÅÅ*

ÅÅÅÅ/MMM/DD

Tidsformat

12 timer (AM/PM)*

24 timer

Dato/tid

Dato

Måned

Dag

År

Angi verdier fra listene.

NOWW

Administrasjon-menyen

19

background image

Tabell 2-7

Generelle innstillinger-menyen (forts.)

Første nivå

Andre nivå

Tredje nivå

Fjerde nivå

Verdier

Tid

Time

Minutt

AM/PM

Angi verdier fra listene.

Tidssone

Måned

Dag

År

Angi verdier fra listene.

Juster for sommertid

Av*

Energiinnstillinger

Innstillinger for
dvaletid

Tidtaker for Sleep/
Auto av

Aktiver*

Deaktiver

Sleep/Auto av etter

Standardverdien er 45
minutter.

Angi en verdi mellom 1 og
120 minutter.

Wake/Auto på
hendelser

Alle hendelser*

Nettverksport

Bare strømknapp

Optimal hastighet/
strømforbruk

Raskere første side*

Spar strøm

Spar mer strøm

Spar mest strøm

Utskriftskvalitet

Juster farger

Uthevinger

Tetthet, cyan

Tetthet, magenta

Tetthet, gul

Tetthet, svart

-5 til 5

Standard = 0

Mellomtoner

Tetthet, cyan

Tetthet, magenta

Tetthet, gul

Tetthet, svart

-5 til 5

Standard = 0

20

Kapittel 2 Kontrollpanelmenyer

NOWW

background image

Tabell 2-7

Generelle innstillinger-menyen (forts.)

Første nivå

Andre nivå

Tredje nivå

Fjerde nivå

Verdier

Skygger

Tetthet, cyan

Tetthet, magenta

Tetthet, gul

Tetthet, svart

-5 til 5

Standard = 0

Gjenopprett
fargeverdier

Bildejustering

Juster skuff <X>

Skriv ut testside

X1-skift

Y1-skift

X2-skift

Y2-skift

–5,00 mm til 5,00 mm

Standard = 0

Virkemåte ved
autoregistrering

Registrering av
skuff 1

Varmeelementsett

Utvidet registrering

Bare transparent

Juster papirtyper

Velg fra en liste over
papirtyper som produktet
støtter. De tilgjengelige
alternativene er de samme
for alle papirtypene.

Utskriftsmodus

Velg fra en liste over
utskriftsmodi.

Standard = Virkemåte
ved autoregistrering

Bestandig modus

Normal*

Opp

Ned

Fuktighetsmodus

Normal*

Høy

Forhåndsroteringsmo
dus

Av*

Varmeelementmodus Normal*

Opp

Ned

Krøllet papir-modus

Normal*

Redusert

Optimaliser

Normalt papir

Standard*

Glatt

NOWW

Administrasjon-menyen

21

background image

Tabell 2-7

Generelle innstillinger-menyen (forts.)

Første nivå

Andre nivå

Tredje nivå

Fjerde nivå

Verdier

Tungt papir

Standard*

Glatt

Konvoluttkontroll

Normal*

Alternativ 1

Alternativ 2

Miljø

Normal*

Lav temp

Linjespenning

Normal*

Lav spenning

Skuff 1

Normal*

Alternativ

Bakgrunn

Normal*

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

Enhetlighetskontroll

Normal*

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

Sporingskontroll

*

Av

Justering

Normal*

Alternativ

Overføringskontroll

Normal*

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

Varmeeltemp

Normal*

Alternativ

Gjenopprett
optimalisering

22

Kapittel 2 Kontrollpanelmenyer

NOWW

background image

Tabell 2-7

Generelle innstillinger-menyen (forts.)

Første nivå

Andre nivå

Tredje nivå

Fjerde nivå

Verdier

Kantkontroll

Av

Lett

Normal*

Maksimum

Ny utskrift

Auto*

Av

Automatisk
gjenoppretting

Aktiver

Deaktiver*

Behandle lagrede
jobber

Lagringsgrense for
hurtigkopieringsjobb

1

-

300

Standard = 32

Tid for holdt
hurtigkopieringsjobb

Av*

1 time

4 timer

1 dag

1 uke

Standard mappenavn

Sorter lagrede jobber
etter

Jobbnavn*

Dato

Gjenopprett
fabrikkinnstillinger

Tilbakestill

Alle

Generelt

Skriv ut

Generell sikkerhet

Kalibrering

Begrens farge

Aktiver farge

Deaktiv. farge

Farge hvis tillatt*

NOWW

Administrasjon-menyen

23