HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - CD-installering

background image

CD-installering

1.

Avslutt alle åpne programmer på datamaskinen.

2.

Installer programvaren fra CDen, og følg instruksjonene på skjermen.

3.

Når du blir bedt om det, velger du alternativet Tilkoblet direkte til datamaskinen og klikker
deretter på Installer.

4.

Koble USB-kabelen til produktet og datamaskinen når du blir bedt om det under installeringen.

5.

Når installasjonen er ferdig, kan du klikke på knappen Avslutt eller på knappen Flere

alternativer for å installere mer programvare.

6.

På skjermbildet Flere alternativer kan du installere mer programvare, eller du kan klikke på

Avslutt.

7.

Skriv ut en side fra et hvilket som helst program for å kontrollere at programvaren er riktig installert.

MERK:

Hvis installeringen mislyktes, installerer du programvaren på nytt.

NOWW

Koble til med USB

65