HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Konfigurere IPv6 TCP/IP-parametere manuelt fra kontrollpanelet

background image

Konfigurere IPv6 TCP/IP-parametere manuelt fra kontrollpanelet

Bruk Administrasjon-menyene på kontrollpanelet for å manuelt angi en IPv6-adresse.

1.

Trykk på Hjem på kontrollpanelet.

2.

Åpne hver av følgende menyer for å aktivere manuell konfigurasjon:

Administrasjon

Nettverksinnstillinger

Jetdirect-meny

TCP/IP

IPv6-innstillinger

Adresse

Manuelle innstillinger

Aktiver

Velg alternativet , og trykk deretter på

OK

-knappen.

3.

Åpne hver av følgende menyer for å konfigurere adressen:

Administrasjon

Nettverksinnstillinger

Jetdirect-meny

TCP/IP

IPv6-innstillinger

Adresse

Bruk talltastaturet, eller trykk på pil opp eller pil ned , for å oppgi adressen. Trykk på

OK

-

knappen.

NOWW

Koble til et nettverk med Windows

71

background image

MERK:

Hvis du bruker piltastene, må du trykke på

OK

-knappen etter inntasting av hvert siffer.