HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Innstillinger for koblingshastighet og tosidig utskrift

background image

Innstillinger for koblingshastighet og tosidig utskrift

Koblingshastigheten og kommunikasjonsmodusen til utskriftsserveren må samsvare med nettverkets

innstillinger. I de fleste situasjoner kan produktet stå i Auto-modus. Hvis de endrede innstillingene for

koblingshastighet og tosidig-modus ikke er riktige, kan det føre til at produktet ikke kommuniserer med

andre nettverksenheter. Bruk produktets kontrollpanel hvis det skal gjøres endringer.

MERK:

Når disse innstillingene endres, slås produktet automatisk av og på. Utfør bare endringer når

produktet er inaktivt.

1.

Trykk på Hjem på kontrollpanelet.

2.

Åpne hver av følgende menyer:

Administrasjon

Nettverksinnstillinger

Jetdirect-meny

Koblingshast.

3.

Velg ett av disse alternativene:

Innstilling

Beskrivelse

Auto

Utskriftsserveren konfigureres automatisk for den høyeste tillatte
koblingshastigheten og kommunikasjonsmodusen for nettverket.

10T Halv

10 megabyte per sekund (Mbps), halvdupleksoperasjon

10T Full

10 Mbps, fulldupleksoperasjon

100TX Halv

100 Mbps, halvdupleksoperasjon

100TX Full

100 Mbps, fulldupleksoperasjon

100TX Auto

Begrenser den automatiske forhandlingen til en maksimal koblingshastighet på
100 Mbps

1000T Full

1 000 Mbps, fulldupleksoperasjon

4.

Trykk på

OK

-knappen. Produktet slås av og på.

72

Kapittel 5 Koble produktet til Windows

NOWW