HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Manuelle fargealternativer

background image

Manuelle fargealternativer

Bruk manuelle fargealternativer til å justere alternativene Nøytrale gråtoner, Halvtone og

Kantkontroll for tekst, grafikk og fotografier.

NOWW

Juster farger / fargeinnstillinger

161

background image

Tabell 9-1

Manuelle fargealternativer

Beskrivelse av innstilling

Alternativer for innstilling

Kantkontroll

Innstillingen Kantkontroll bestemmer gjengivelsen
av kantene. Kantkontroll har to komponenter: tilpasset
halvtone og overtrykk. Tilpasset halvtone øker
skarpheten i kantene. Overtrykk reduserer virkningen
av feilregistrerte fargeflater ved at kantene på objekter
som ligger inntil hverandre, overlapper litt.

Av slår av både overtrykk og halvtoning som kan tilpasses.

Lys angir minste overtrykksnivå. Tilpasset halvtone er på.

Normal setter overtrykk til middels nivå. Tilpasset halvtone er på.

Maksimum er den mest effektive innstillingen for overtrykk.
Tilpasset halvtone er på.

Halvtone

Halvtone-alternativer har innvirkning på
oppløsningen og klarheten i fargeutskriften.

Glatt gir bedre resultater for store utskriftsområder med
heldekkende farge og forbedrer fotografier ved å jevne ut
fargegraderinger. Velg dette alternativet når det betyr mye å oppnå
enhetlige og jevnt fylte områder.

Alternativet Detaljer er nyttig for tekst og grafikk som krever skarpe
avgrensninger mellom linjer eller farger, eller bilder som inneholder
et mønster eller er svært detaljerte. Velg dette alternativet når skarpe
kanter og små detaljer betyr mye.

Nøytrale gråtoner

Innstillingen Nøytrale gråtoner bestemmer
metoden for oppretting av gråtonefarger som brukes i
tekst, grafikk og fotografier.

Bare svart genererer nøytrale farger (grå og svart) ved bare å
bruke svart toner. Dette sikrer nøytrale farger uten fargeskjær.
Denne innstillingen egner seg best for dokumenter og
visningsdiagrammer i gråtoner.

4-farget genererer nøytrale farger (gråtoner og svart) ved å
kombinere alle fire tonerfarger. Denne metoden skaper jevnere
graderinger og overganger til andre farger, og det gir den mørkeste
svartnyansen.

162

Kapittel 9 Farger

NOWW