HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - AirPrint

background image

AirPrint

Direkte utskrift ved hjelp av Apples AirPrint støttes for i OS 4.2 eller senere. Bruk AirPrint for å skrive ut

direkte til produktet fra en iPad (iOS 4,2), iPhone (3GS eller senere) eller iPod (tredje generasjon eller

senere) i følgende programmer:

Mail

Fotografier

Safari

Velge programmer fra tredjepart

Hvis du vil bruke AirPrint, må produktet være koblet til et nettverk. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk

av AirPrint og om hvilke HP-produkter som er kompatible med AirPrint, kan du gå til

www.hp.com/go/

airprint

.

MERK:

Du må kanskje oppgradere produktfastvaren for å kunne bruke AirPrint. Gå til

www.hp.com/

go/lj500colorM551_firmware

.

54

Kapittel 4 Bruke produktet med Mac

NOWW