HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Funksjoner i HP Printer Utility

background image

Funksjoner i HP Printer Utility

HP Utility består av sider som du kan åpne ved å klikke i listen Konfigurasjonsinnstillinger. Tabellen

nedenfor beskriver oppgavene du kan utføre fra disse sidene. Klikk på koblingen HPs kundestøtte

øverst på en hvilken som helst side for å få tilgang til teknisk støtte, bestilling av rekvisita på Internett,

elektronisk registrering og informasjon om resirkulering og retur.

Meny

Artikkel

Beskrivelse

Informasjon og støtte Rekvisitastatus

Viser produktets rekvisitastatus og gir koblinger for bestilling av
rekvisita på Internett.

Enhetsinformasjon

Viser informasjon om det valgte produktet.

Filopplasting

Overfører filer fra datamaskinen til produktet.

Last opp skrifter

Overfører skriftfiler fra datamaskinen til produktet.

Oppdater fastvare

Overfører en fastvareoppdateringsfil til produktet.

Kommandoer

Sender spesialtegn eller utskriftskommandoer til produktet etter
utskriftsjobben.

52

Kapittel 4 Bruke produktet med Mac

NOWW

background image

Meny

Artikkel

Beskrivelse

Skriverinnstillinger

Skuffkonfigurasjon

Endrer standard skuffinnstillinger.

Utmatingsenheter

Administrerer innstillinger for det valgfrie utdatatilbehøret.

Tosidig-modus

Aktiverer den automatiske tosidige utskriftsmodusen.

Lagrede jobber

Administrerer utskriftsjobber som er lagret på produktets harddisk.

E-postvarsler

Konfigurerer produktet slik at det sender e-postmeldinger ved bestemte
hendelser.

Nettverksinnstillinger Konfigurerer nettverksinnstillingene, for eksempel IPv4- og IPv6-

innstillingene.

Administrasjon av
rekvisita

Konfigurerer virkemåten til produktet når rekvisitaenheter nærmer seg
slutten av den beregnede levetiden.

Beskytt direkteporter

Deaktiverer utskrift via USB-porter eller parallellporter.

Tilleggsinnstillinger

Gir tilgang til HPs innebygde webserver.