HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Konfigurere IP-adressen

background image

Konfigurere IP-adressen

1.

Koble nettverkskabelen til produktet og til nettverket.

2.

Vent i 60 sekunder før du fortsetter. I løpet av denne tiden registrerer nettverket produktet og tildeler

en IP-adresse eller et vertsnavn for produktet.

3.

Trykk på Hjem -knappen på produktets kontrollpanel.

4.

Åpne følgende menyer:

Administrasjon

Rapporter

Konfigurasjons-/statussider

Konfigurasjonsside

NOWW

Programvare for Mac

49

background image

5.

Finn IP-adressen på siden for innebygd Jetdirect.

Jetdirect Page

HP Color LaserJet

Page 1

6.

IPv4: Hvis IP-adressen er 0.0.0.0, 192.0.0.192 eller 169.254.x.x, må du konfigurere IP-adressen

manuelt. Hvis ikke var nettverkskonfigurasjonen vellykket.

IPv6: Hvis IP-adressen begynner med fe80:, skal produktet kunne skrive ut. Hvis ikke må du

konfigurere IP-adressen manuelt.