HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Installere programvare for Mac-datamaskiner direkte koblet til produktet

background image

Installere programvare for Mac-datamaskiner direkte koblet til produktet

Dette produktet støtter USB 2.0-tilkobling. Bruk en USB-kabel av typen A til B. HP anbefaler at du bruker

en kabel som ikke er lengre enn 2 m.

1.

Koble USB-kabelen til produktet og til datamaskinen.

2.

Installer programvaren fra CDen. Klikk på produktikonet, og følg instruksjonene på skjermen.

Hvis du ikke la til en skriver under CD-installeringsprosessen, kan du fortsette med neste trinn.

3.

På datamaskinen åpner du Apple-menyen , klikker på menyen Systemvalg og klikker deretter
på ikonet Utskrift og faks.

4.

Klikk på plusstegnet (+) nederst i venstre hjørne av kolonnen Skrivernavn, velg produktet fra
vinduet Legg til skriver, og deretter kontrollerer du at produktdriveren vises i området Skriv ut

med.

48

Kapittel 4 Bruke produktet med Mac

NOWW

background image

5.

Klikk på Legg til for å opprette skriverkøen.

MERK:

For Mac OS X v10.5 og v10.6 skal installeringsprosedyren automatisk konfigurere de

installerte alternativene.

6.

Skriv ut en side fra et hvilket som helst program for å kontrollere at programvaren er riktig installert.

MERK:

Hvis installeringen mislyktes, installerer du programvaren på nytt.