HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Skrive ut på begge sider av arket (tosidig utskrift) med Mac

background image

Skrive ut på begge sider av arket (tosidig utskrift) med Mac

Bruke automatisk tosidig utskrift

1.

Legg nok papir for utskriftsjobben i en av skuffene.

2.

Fil-menyen klikker du på alternativet Skriv ut.

3.

Åpne Layout-menyen.

4.

Velg et innbindingsalternativ fra Tosidig-menyen.

Skrive ut på begge sider manuelt

1.

Legg nok papir for utskriftsjobben i en av skuffene.

2.

Fil-menyen klikker du på alternativet Skriv ut.

3.

Åpne Etterbehandling-menyen, og klikk på kategorien Manuell dupleks eller åpne Manuell

dupleks-menyen.

4.

Klikk i Manuell dupleks-boksen, og velg et innbindingsalternativ.

5.

Klikk på Skriv ut-knappen. Følg instruksjonene i popup-vinduet som vises på datamaskinskjermen,

før du legger utbunken i skuff 1 for å skrive ut den andre halvdelen.

6.

Gå til produktet, og fjern eventuelle tomme ark som ligger i skuff 1.

7.

Legg den utskrevne bunken med forsiden opp og den nederste kanten først inn i skriveren i skuff 1.

Du skrive ut den andre siden fra skuff 1.

8.

Hvis du blir bedt om det, trykker du på riktig kontrollpanelknapp for å fortsette.