HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Skrive ut flere sider på ett ark i Mac

background image

Skrive ut flere sider på ett ark i Mac

1.

Fil-menyen klikker du på alternativet Skriv ut.

2.

Velg driveren.

3.

Åpne Layout-menyen.

4.

Sider per ark-menyen velger du hvor mange sider du vil skrive ut på hvert ark (1, 2, 4, 6, 9

eller 16).

5.

I området Layoutretning velger du rekkefølgen på og plasseringen av sidene på arket.

6.

Rammer-menyen velger du hvilken type ramme som skal skrives ut rundt hver side på arket.

NOWW

Grunnleggende utskriftsoppgaver med Mac

57