HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Avbryte en utskriftsjobb på en Mac

background image

Avbryte en utskriftsjobb på en Mac

Hvis utskriftsjobben er i ferd med å bli skrevet ut, avbryter du den ved å trykke på Avbryt på produktets

kontrollpanel.

MERK:

Når du trykker på Avbryt, sletter du jobben som produktet er i ferd med å skrive ut. Hvis flere

prosesser kjører (produktet skriver for eksempel ut et dokument mens det mottar en faks), vil et trykk på

Avbryt fjerne prosessen som for øyeblikket vises på produktets kontrollpanel.

Du kan også avbryte en utskriftsjobb fra et program eller en utskriftskø.

Hvis du vil stoppe jobben umiddelbart, fjerner du det gjenværende utskriftsmaterialet fra produktet. Bruk

ett av følgende alternativer når utskriften har stoppet:

Kontrollpanelet: Hvis du vil avbryte utskriftsjobben, trykker du på og slipper Avbryt på produktets

kontrollpanel.

Programvare: Vanligvis vises en dialogboks i en kort stund på skjermen, der du kan avbryte

utskriftsjobben.

Utskriftskø i Mac: Åpne utskriftskøen ved å dobbeltklikke på produktikonet i dokken. Marker
utskriftsjobben, og klikk deretter på Slett.