HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Skrive ut informasjonssider

background image

Skrive ut informasjonssider

Informasjonssidene inneholder opplysninger om produktet og gjeldende konfigurasjon. Bruk følgende

fremgangsmåter for å skrive ut informasjonssider som brukes ofte:

1.

Trykk på Hjem på kontrollpanelet.

2.

Åpne følgende menyer:

Administrasjon

Rapporter

Konfigurasjons-/statussider eller Andre sider

3.

Trykk på pil ned-knappen for å utheve rapporten, og trykk deretter på

OK

-knappen for å velge

den.

4.

Trykk på pil opp for å utheve Skriv ut, og trykk deretter på

OK

-knappen.

Tabell 10-1

Rapporter-menyen

Første nivå

Andre nivå

Beskrivelse

Konfigurasjons-/statussider

Oversikt over Administrasjon-
menyen

Skriver ut en oversikt over menyoppsettet for
kontrollpanelet. De aktive innstillingene for
hver meny vises.

Konfigurasjonsside

Viser produktinnstillingene og tilbehør som er
installert.

Statusside for rekvisita

Viser omtrentlig gjenværende levetid for
rekvisitaenheter og gir statistikk over totalt
antall sider og jobber som er behandlet,
serienummer, sideantall og
vedlikeholdsinformasjon.

HP oppgir omtrentlige verdier for
gjenværende levetid for rekvisitaenhetene som
en hjelp for kunden. De faktiske nivåene av
gjenværende rekvisita kan avvike fra de
omtrentlige verdiene som oppgis.

Forbruksside

Viser en telling av alle papirstørrelser som har
passert gjennom produktet, om de var
enkeltsidige, tosidige, monokrome eller i
farger, og rapporterer sideantallet.

Filkatalogside

Viser filnavnet og mappenavnet for filer som
er lagret i produktminnet.

Side med gjeldende innstillinger

Viser gjeldende innstillinger for produktet.

Jobblogg for fargebruk

Skriver ut statistikk om fargebruk for produktet.

Andre sider

Demonstrasjonsside

Skriver ut en demonstrasjonsside som viser
utskriftsegenskapene til produktet.

168

Kapittel 10 Behandling og vedlikehold

NOWW

background image

Tabell 10-1

Rapporter-menyen (forts.)

Første nivå

Andre nivå

Beskrivelse

RGB-eksempler

Skriver ut fargeprøver for ulike RGB-verdier.
Bruk prøvene som en veiledning for å
avstemme fargene på utskriften.

CMYK-eksempler

Skriver ut fargeprøver for ulike CMYK-verdier.
Bruk prøvene som en veiledning for å
avstemme fargene på utskriften.

PCL-skriftliste

Skriver ut en liste over alle installerte PCL-
skrifter.

PS-skriftliste

Skriver ut en liste over alle installerte
PostScript-skrifter (PS).

NOWW

Skrive ut informasjonssider

169