HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Optimalisere hastighet eller strømforbruk

background image

Optimalisere hastighet eller strømforbruk

Funksjonen for optimal hastighet eller optimalt strømforbruk kontrollerer hvordan varmeelementet kjøles

ned. Du kan velge mellom følgende innstillinger:

Raskere første side

Varmeelementet blir værende på, og den første siden behandles
raskere for nye jobber som sendes til produktet.

Spar strøm

Varmeelementet sparer strøm når det er inaktivt.

Spar mer strøm

Varmeelementet sparer strøm når det er inaktivt.
Varmeelementet sparer mer strøm enn ved innstillingen Spar
strøm
.

Spar mest strøm

Varmeelementet slås av og kjøles gradvis ned til romtemperatur.
Med innstillingen Spar mest strøm tar det lengst tid å skrive
ut den første siden.

Utfør følgende trinn for å optimalisere produktet for hastighet eller strømforbruk:

1.

Trykk på Hjem -knappen.

2.

Åpne hver av følgende menyer:

Administrasjon

Generelle innstillinger

Energiinnstillinger

Optimal hastighet/strømforbruk

3.

Velg riktig alternativ, og trykk deretter på

OK

-knappen.