HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Informasjon-kategorien

background image

Informasjon-kategorien

Tabell 10-2

Kategorien Informasjon, HPs innebygde webserver

Meny

Beskrivelse

Enhetsstatus

Viser produktstatusen og viser den beregnede gjenværende levetiden for HP-rekvisita.
Siden viser også papirtypen og -størrelsen som er angitt for hver skuff. Klikk på Endre
innstillinger
-koblingen for å endre standardinnstillingene.

Jobblogg

Viser et sammendrag av alle jobber som produktet har behandlet.

Konfigurasjonsside

Viser informasjonen på konfigurasjonssiden.

Statusside for rekvisita

Viser statusen for rekvisita for produktet.

Hendelsesloggside

Viser en liste over alle hendelser og feil for produktet. Bruk koblingen HP Instant
Support
(i området Andre koblinger på alle sider i HPs innebygde webserver)
for å koble til et sett med dynamiske websider som hjelper deg med å løse problemer.
Disse sidene viser også ekstratjenester som er tilgjengelige for produktet.

Forbruksside

Viser en oppsummering av antallet sider produktet har skrevet ut, gruppert etter
størrelse, type og papirutskriftsbane.

Enhetsinformasjon

Viser informasjon om produktets nettverksnavn, adresse og modell. Hvis du vil tilpasse
disse oppføringene, klikker du på menyen Enhetsinformasjon i kategorien
Generelt.

Skriv ut

Last opp en utskriftsklar fil fra datamaskinen for utskrift. Produktet bruker standard
utskriftsinnstillinger for utskrift av filen.

Skriv ut rapporter og sider

Viser de interne rapportene og sidene for produktet. Velg ett eller flere elementer som
skal skrives ut eller vises.