HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Generelt-kategorien

background image

Generelt-kategorien

Tabell 10-3

Kategorien Generelt, HPs innebygde webserver

Meny

Beskrivelse

Menyen Administrasjon på
kontrollpanelet

Viser menystrukturen for Administrasjon-menyen på kontrollpanelet.

MERK:

Du kan konfigurere innstillinger på denne skjermen, men HPs innebygde

webserver gir tilgang til mer avanserte konfigurasjonsalternativer enn de som er
tilgjengelige via Administrasjon-menyen.

NOWW

Bruke HPs innebygde webserver

171

background image

Tabell 10-3

Kategorien Generelt, HPs innebygde webserver (forts.)

Meny

Beskrivelse

Varslingsabonnement

Konfigurer e-postvarsler for ulike produkt- og rekvisitahendelser.

Autosend

Konfigurer produktet slik at det automatisk sendes e-postmeldinger angående
produktkonfigurasjon og rekvisita til bestemte e-postadresser.

Øyeblikksbilde av kontrollpanel

Viser et bilde av gjeldende skjermbilde på kontrollpanelet.

Rediger andre koblinger

Legg til eller tilpass en kobling til et annet webområde. Denne koblingen vises i
området Andre koblinger på alle sidene i HPs innebygde webserver.

Bestillingsinformasjon

Angi informasjon om bestilling av nye skriverkassetter. Denne informasjonen vises på
statussiden for rekvisita.

Enhetsinformasjon

Gi navn til produktet, og tildel et gjenstandsnummer til det. Du kan angi navn for
hovedkontaktpersonen som skal motta informasjon om produktet.

Språk

Angi hvilket språk du vil vise informasjon på i HPs innebygde webserver.

Dato og klokkeslett

Still inn datoen og klokkeslettet, eller synkroniser med en nettverkstidsserver.

Tidsskjema for dvale

Angi eller rediger oppvåkningstidspunkt, dvaletid og dvaleforsinkelse for produktet.
Du kan angi en egen tidsplan for hver ukedag samt for helligdager.

Sikkerhetskopier og gjenopprett

Opprett en sikkerhetskopifil som inneholder produkt- og brukerdata. Om nødvendig
kan du bruke denne filen til å gjenopprette data til produktet.

Gjenopprett fabrikkinnstillinger

Gjenopprett produktinnstillinger til fabrikkinnstillingene.

Installeringsprogram for løsning

Installer tredjepartsprogramvare som kan forbedre funksjonaliteten til produktet.

Fastvareoppgradering

Last ned og installer fastevareoppgraderingsfiler for produktet.

Statistikktjenester

Tilbyr tilkoblingsinformasjon om jobbstatistikktjenester fra tredjepart.