HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Åpne HPs innebygde webserver ved hjelp av en nettverkstilkobling

background image

Åpne HPs innebygde webserver ved hjelp av en nettverkstilkobling

1.

Trykk på Hjem på kontrollpanelet.

Åpne følgende menyer:

Administrasjon

Rapporter

Konfigurasjons-/statussider

2.

Trykk på pil ned for å utheve Konfigurasjonsside-menyen , og trykk deretter på

OK

-knappen.

170

Kapittel 10 Behandling og vedlikehold

NOWW

background image

3.

Trykk på pil opp for å utheve Skriv ut, og trykk deretter på

OK

-knappen.

4.

Finn IP-adressen eller vertsnavnet på HP Jetdirect-siden.

MERK:

Mac OS X-brukere kan også bruke Bonjour-navnet (mDNS) som finnes på

konfigurasjonssiden til å få tilgang til den innebygde webserveren.

5.

I en nettleser som støttes, skriver du inn produktets IP-adresse eller vertsnavn i feltet for adresse eller

URL-adresse.