HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Bruke HPs innebygde webserver

background image

Bruke HPs innebygde webserver

Bruk HPs innebygde webserver til å vise produktstatus, konfigurere produktets nettverksinnstillinger og

administrere utskriftsfunksjoner fra datamaskinen i stedet for fra produktets kontrollpanel. Nedenfor ser

du eksempler på hva du kan bruke HPs innebygde webserver til:

Vise informasjon om produktstatus.

Fastslå gjenværende levetid for all rekvisita og bestille ny.

Vise og endre skuffkonfigurasjonene.

Vise og endre konfigurasjonen av kontrollpanelmenyene på produktet.

Vise og skrive ut interne sider.

Motta varsel om produkt- og rekvisitahendelser.

Vise og endre nettverkskonfigurasjonen.

Hvis du vil bruke HPs innebygde webserver, må nettleseren din oppfylle følgende krav:

Windows: Microsoft Internet Explorer 5.01 eller nyere eller Netscape 6.2 eller nyere

Mac OS X: Safari eller Firefox som bruker Bonjour eller en IP-adresse

Linux: Bare Netscape Navigator

HP-UX 10 og HP-UX 11: Netscape Navigator 4.7

HPs innebygde webserver fungerer når produktet er koblet til et IP-basert nettverk. HPs innebygde

webserver støtter ikke IPX-baserte produkttilkoblinger. Du trenger ikke tilgang til Internett for å kunne åpne

og bruke HPs innebygde webserver.

Når produktet er koblet til nettverket, vil HPs innebygde webserver automatisk være tilgjengelig.

MERK:

Hvis du vil ha utfyllende informasjon om å bruke HPs innebygde webserver, kan du se

Brukerhåndboken for HPs innebygde webserver, som du finner på HPs webområde på

www.hp.com/

support/lj500colorM551

.