HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - De printerdriver zorgt er niet automatisch voor dat het geselecteerde apparaat wordt weergegeven in

background image

De printerdriver zorgt er niet automatisch voor dat het geselecteerde apparaat wordt weergegeven

in de lijst met printers en faxapparaten.

Er is geen afdruktaak verzonden naar het apparaat van uw keuze

Wanneer het apparaat met een USB-kabel is aangesloten, wordt het apparaat niet weergegeven in

de lijst met printers en faxapparaten nadat de driver is geselecteerd.

Bij USB-verbindingen wordt er een algemene printerdriver gebruikt

De apparaatnaam wordt niet weergegeven in de lijst met printers
en faxapparaten.

1.

Controleer of de kabels juist zijn aangesloten en het apparaat is ingeschakeld.

2.

Druk een configuratiepagina af om de productnaam te controleren. Controleer of de naam op de

configuratiepagina overeenkomt met de apparaatnaam in de lijst met printers en faxapparaten.

3.

Controleer of het apparaat en de computer zijn verbonden met hetzelfde netwerk of zijn verbonden

via een USB-kabel.

4.

Vervang de USB- of netwerkkabel door een kabel van hoge kwaliteit.

De printerdriver zorgt er niet automatisch voor dat het geselecteerde
apparaat wordt weergegeven in de lijst met printers en
faxapparaten.

1.

Controleer of de kabels juist zijn aangesloten en het apparaat is ingeschakeld.

2.

Controleer of het GZ-bestand van het apparaat zich in de volgende map op de vaste schijf bevindt:
Library/Printers/PPDs/Contents/Resources. Installeer de software zo nodig opnieuw.

3.

Als het GZ-bestand zich in deze map bevindt, is het PPD-bestand mogelijk beschadigd. Verwijder

het bestand en installeer de software opnieuw.

4.

Vervang de USB- of netwerkkabel door een kabel van hoge kwaliteit.