HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Het apparaat pakt meerdere vellen papier op.

background image

Het apparaat pakt meerdere vellen papier op.

Als het apparaat meerdere vellen papier uit de lade pakt, kunt u het volgende proberen.

1.

Verwijder de stapel papier uit de lade, buig de stapel, draai deze 180 graden en draai hem

vervolgens om. Waaier het papier niet uit. Plaats de stapel papier terug in de lade.

2.

Gebruik uitsluitend papier dat voldoet aan de specificaties van HP voor dit apparaat.

3.

Gebruik geen papier dat is gekreukeld, gevouwen of beschadigd. Gebruik indien nodig papier uit

een ander pak.

4.

Controleer of de lade niet te vol is. Als dit wel het geval is, dient u de gehele stapel papier uit de

lade te verwijderen, de stapel recht te leggen en een deel van de stapel papier terug te plaatsen in

de lade.

5.

Zorg ervoor dat de papiergeleiders in de lade zijn afgestemd op het papierformaat. Schuif de

geleiders tegen de stapel papier aan zonder het papier te buigen.