HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series Help

background image

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR

Gebruikershandleiding

M551n

M551dn

M551xh

background image
background image

HP LaserJet Enterprise 500 color M551

Gebruikershandleiding

background image

Copyright en licentie

© 2011 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Verveelvoudiging, bewerking en vertaling

zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming zijn verboden, behalve zoals

toegestaan door het auteursrecht.

De informatie in dit document kan zonder

vooraankondiging worden gewijzigd.

De enige garantie voor producten en services

van HP wordt uiteengezet in de

garantieverklaring die bij dergelijke

producten en services wordt geleverd. Niets

in deze verklaring mag worden opgevat als

een aanvullende garantie. HP is niet

aansprakelijk voor technische of redactionele

fouten of weglatingen in deze verklaring.

Onderdeelnummer: CF079-90923

Edition 2, 9/2011

Handelsmerken

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

en

PostScript

®

zijn handelsmerken van Adobe

Systems Incorporated.

Corel® is een handelsmerk of een

gedeponeerd handelsmerk van Corel

Corporation of Corel Corporation Limited.

Intel® Core™ is een handelsmerk van Intel

Corporation in de Verenigde Staten en

andere landen/regio's.

Java™ is een handelsmerk van Sun

Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP en

Windows Vista® zijn in de Verenigde Staten

gedeponeerde handelsmerken van Microsoft

Corporation.

UNIX

®

is een gedeponeerd handelsmerk van

The Open Group.

ENERGY STAR

®

en ENERGY STAR

®

zijn in de

Verenigde Staten gedeponeerde merken.

background image

Symbolen in deze handleiding

TIP:

Bij Tip vindt u handige tips of sneltoetsen.

OPMERKING:

Bij Opmerking vindt u belangrijke informatie, zoals een toelichting bij een concept of

uitleg van een taak.

VOORZICHTIG:

Dit geeft aan dat u bepaalde procedures moet volgen om te voorkomen dat gegevens

verloren gaan of het apparaat wordt beschadigd.

WAARSCHUWING!

Waarschuwingen geven aan dat u bepaalde procedures moet volgen om te

voorkomen dat letsel ontstaat, gegevens onherroepelijk verloren gaan of het apparaat zwaar wordt

beschadigd.

NLWW

iii

background image

iv

Symbolen in deze handleiding

NLWW

background image

Inhoudsopgave

1 Basiskenmerken van het product ...................................................................................... 1

Apparaatvergelijking ................................................................................................................ 2
Milieuvriendelijke functies ......................................................................................................... 4
Toegankelijkheidsfuncties .......................................................................................................... 5
Productweergaven ................................................................................................................... 6

Vooraanzicht van apparaat ........................................................................................ 6
Achteraanzicht van apparaat ..................................................................................... 7
Interfacepoorten ........................................................................................................ 8
Locatie van serienummer en modelnummer ................................................................... 8

2 Menu's van het bedieningspaneel ..................................................................................... 9

Indeling bedieningspaneel ...................................................................................................... 10

Help op het bedieningspaneel .................................................................................. 11

Menu's van het bedieningspaneel ............................................................................................ 12
Menu Aanmelden .................................................................................................................. 13
Menu Taak ophalen van USB .................................................................................................. 14
Menu Taak ophalen uit apparaatgeheugen ............................................................................... 15
Menu Benodigdheden ............................................................................................................ 16
Menu Laden .......................................................................................................................... 18
Menu Beheer ......................................................................................................................... 19

Menu Rapporten ..................................................................................................... 19
Menu Algemene instellingen ..................................................................................... 19
Menu Instellingen voor ophalen van USB ................................................................... 24
Menu Algemene Afdrukinstellingen ........................................................................... 24
Menu Standaardafdrukopties .................................................................................... 25
Menu Weergave-instellingen .................................................................................... 26
Menu Benodigdheden beheren ................................................................................. 26
Menu Laden beheren ............................................................................................... 28
Menu Netwerkinstellingen ........................................................................................ 28

Menu Probleemoplossing ........................................................................................................ 33
Menu Apparaatonderhoud ...................................................................................................... 35

NLWW

v

background image

Menu Back-up/herstel .............................................................................................. 35
Menu Kalibreren/reinigen ........................................................................................ 35
Menu USB-firmware-upgrade .................................................................................... 36
Menu Service ......................................................................................................... 36

3 Software voor Windows ................................................................................................. 37

Ondersteunde besturingssystemen en printerdrivers voor Windows .............................................. 38
Selecteer de juiste printerdriver voor Windows .......................................................................... 39

HP Universal Print Driver (UPD) ................................................................................. 40

Installatiemodi UPD .................................................................................. 40

Instellingen van de afdruktaak wijzigen voor Windows ............................................................... 41

Prioriteitsinstellingen voor afdrukken voor Windows .................................................... 41
De instellingen voor alle afdruktaken wijzigen totdat het softwareprogramma wordt
gesloten ................................................................................................................. 41
De standaardinstellingen voor alle afdruktaken wijzigen .............................................. 42
De configuratie-instellingen van het product wijzigen ................................................... 42

De printerdriver verwijderen uit Windows ................................................................................. 44
Ondersteunde hulpprogramma's voor Windows ........................................................................ 45

HP Web Jetadmin ................................................................................................... 45
geïntegreerde webserver van HP ............................................................................... 45
HP ePrint ................................................................................................................ 45

Software voor andere besturingssystemen ................................................................................. 46

4 Het product gebruiken met Mac ...................................................................................... 47

Software voor Mac ................................................................................................................ 48

Ondersteunde besturingssystemen en printerdrivers voor Mac ....................................... 48
Software installeren op Mac-besturingssystemen .......................................................... 48

Software installeren op Mac-computers waarop het apparaat rechtstreeks is
aangesloten ............................................................................................. 48
Software installeren op Mac-computers in een bekabeld netwerk ................... 49

Het IP-adres configureren ........................................................... 49
De software installeren ............................................................... 50

De printerdriver verwijderen uit Mac-besturingssystemen .............................................. 51
Instellingen van de afdruktaak wijzigen voor Mac ....................................................... 51

Prioriteitsinstellingen voor afdrukken voor Mac ............................................. 51
De instellingen voor alle afdruktaken wijzigen totdat het softwareprogramma
wordt gesloten ......................................................................................... 51
De standaardinstellingen voor alle afdruktaken wijzigen ............................... 52
De configuratie-instellingen van het product wijzigen .................................... 52

Software voor Mac-computers ................................................................................... 52

HP Printer Utility voor Mac ........................................................................ 52

vi

NLWW

background image

De HP Printer Utility openen ........................................................ 52
Functies van HP Printer Utility ...................................................... 52

Ondersteunde hulpprogramma's voor Mac ................................................................ 53

Geïntegreerde webserver van HP ............................................................... 53
HP ePrint ................................................................................................. 54
AirPrint ................................................................................................... 54

Basistaken afdrukken in Mac ................................................................................................... 55

Een afdruktaak annuleren met een Mac ..................................................................... 55
De papiersoort en het papierformaat wijzigen op de Mac ........................................... 55
Het documentformaat wijzigen of een aangepast papierformaat afdrukken op de
Mac ...................................................................................................................... 56
Voorinstellingen voor afdrukken maken op de Mac ..................................................... 56
Een voorbeeld afdrukken op de Mac ......................................................................... 56
Watermerken gebruiken op de Mac .......................................................................... 57
Meerdere pagina's op één vel papier afdrukken in Mac .............................................. 57
Afdrukken op beide zijden van het papier (duplex) in Mac .......................................... 58
Taken opslaan op Mac ............................................................................................ 58
De kleuropties instellen op de Mac ............................................................................ 59
Het menu Services gebruiken op de Mac ................................................................... 59

Problemen met een Mac oplossen ............................................................................................ 61

5 Het product verbinden met Windows .............................................................................. 63

Disclaimer voor printer delen ................................................................................................... 64
Aansluiten op USB ................................................................................................................. 65

Cd-installatie .......................................................................................................... 65

Aansluiten op een netwerk met Windows .................................................................................. 66

Ondersteunde netwerkprotocollen ............................................................................. 66
Het apparaat installeren op een bekabeld netwerk met Windows ................................. 68

Het IP-adres configureren .......................................................................... 68
De software installeren .............................................................................. 69

Netwerkinstellingen configureren met Windows .......................................................... 70

Netwerkinstellingen weergeven of wijzigen ................................................. 70
Het netwerkwachtwoord instellen of wijzigen ............................................... 70
IPv4 TCP/IP-parameters handmatig configureren via het bedieningspaneel ..... 70
IPv6 TCP/IP-parameters handmatig configureren via het bedieningspaneel ..... 71
Instellingen verbindingssnelheid en duplexwerking ....................................... 72

6 Papier en afdrukmateriaal ............................................................................................. 73

Papiergebruik begrijpen ......................................................................................................... 74

Richtlijnen voor speciaal papier ................................................................................ 74

De printerdriver aanpassen aan de papiersoort en het papierformaat in Windows ........................ 76

NLWW

vii

background image

Ondersteunde papierformaten ................................................................................................. 77
Ondersteunde papiersoorten ................................................................................................... 80
Lade- en bakcapaciteit ............................................................................................................ 82
Papierladen vullen .................................................................................................................. 83

Lade 1 vullen .......................................................................................................... 83

Enveloppen afdrukken .............................................................................. 84

Lade 2 vullen .......................................................................................................... 85
Plaats de optionele lade voor 500 vel en zwaar afdrukmateriaal (lade 3) ...................... 86

Papier met een standaardformaat in lade 3 plaatsen .................................... 87
Papier met een speciaal formaat in lade 3 plaatsen ..................................... 88

Afdrukstand van het papier voor het vullen van de laden ............................................. 90

Lade 1 .................................................................................................... 91
Lade 2 of optionele lade 3 ........................................................................ 93

Laden configureren ................................................................................................................ 95

Een lade configureren tijdens het plaatsen van papier ................................................. 95
Een lade configureren op basis van de instellingen van de afdruktaak ........................... 95
Lade configureren via het bedieningspaneel ............................................................... 96
Automatisch detecteren van overheadtransparanten (autodetectiemodus) ....................... 96

Instellingen autodetectie ............................................................................ 96

Het papier selecteren op bron, soort of formaat .......................................................... 97

Bron ....................................................................................................... 97
Soort en formaat ...................................................................................... 97

7 Printcartridges, tonerafvaleenheid en andere benodigdheden ......................................... 99

Disclaimer voor printer delen ................................................................................................. 100
Informatie over benodigdheden ............................................................................................. 101
Aanzichten van benodigdheden ............................................................................................ 102

Aanzicht van printcartridge .................................................................................... 102

Printcartridges beheren ......................................................................................................... 103

Instellingen voor printcartridges wijzigen ................................................................. 103

Afdrukken wanneer een printcartridge het einde van de geschatte levensduur
(bijna) heeft bereikt ................................................................................ 103
Hiermee kunt u de opties Instellingen Vrijwel leeg op het bedieningspaneel in-
of uitschakelen ....................................................................................... 103

Toebehoren bewaren en recyclen ............................................................................ 104

Benodigdheden recyclen ......................................................................... 104
Opslag van printcartridges ...................................................................... 104
Beleid van HP ten aanzien van printcartridges die niet van HP zijn .............. 104

Anti-namaakwebsite van HP ................................................................................... 104

Instructies voor vervanging .................................................................................................... 106

Printcartridge vervangen ........................................................................................ 106

viii

NLWW

background image

De tonerafvaleenheid vervangen ............................................................................. 108

Problemen met benodigdheden oplossen ................................................................................ 111

De printcartridges controleren ................................................................................. 111

De printcartridge controleren op beschadigingen ....................................... 112
Herhaalde fouten ................................................................................... 112
De statuspagina voor benodigdheden afdrukken ........................................ 113

Berichten op het bedieningspaneel over benodigdheden interpreteren ......................... 113

10.XX.YY Onvoldoende-geheugenfout ...................................................... 113
Benodigdh. bijna op .............................................................................. 114
Benodigdh. laag .................................................................................... 114
Cyaan cartridge bijna leeg ..................................................................... 115
Cyaan cartridge vrijwel leeg ................................................................... 115
Fuserk. bijna versl. ................................................................................. 115
Fuserk. bijna versl. ................................................................................. 116
Gebruikt onderdeel in gebruik ................................................................. 116
Gele cartridge bijna leeg ........................................................................ 116
Gele cartridge vrijwel leeg ...................................................................... 116
Incompatibele <kleur> cartridge ............................................................... 117
Incompatibele fuser ................................................................................ 117
Magenta cartridge bijna leeg .................................................................. 117
Magenta cartridge vrijwel leeg ................................................................ 117
Niet-ondersteund onderdeel geïnstalleerd .................................................. 118
Onderdelen in verkeerde positie .............................................................. 118
Onderdelen vervangen ........................................................................... 118
Tonerafvaleenheid bijna vol .................................................................... 119
Verkeerde cartridge in sleuf <kleur> ......................................................... 119
Vervang <kleur> printcass. ...................................................................... 119
Vervang fuserkit ..................................................................................... 120
Vervang tonerafvaleenheid ...................................................................... 120
Vervang tonerafvaleenheid ...................................................................... 120
Zwarte cartridge bijna leeg ..................................................................... 121
Zwarte cartridge vrijwel leeg ................................................................... 121

8 Afdruktaken ................................................................................................................. 123

Een afdruktaak annuleren met Windows ................................................................................. 124
Basistaken afdrukken in Windows .......................................................................................... 125

De printerdriver openen met Windows .................................................................... 125
Hulp krijgen bij een afdrukoptie met Windows ......................................................... 126
Het aantal af te drukken exemplaren wijzigen met Windows ...................................... 126
Aangepaste afdrukinstellingen opslaan die u opnieuw wilt gebruiken met Windows ..... 126

Een afdruksnelkoppeling gebruiken met Windows ...................................... 126

NLWW

ix

background image

Afdruksnelkoppelingen maken ................................................................. 128

De afdrukkwaliteit verbeteren met Windows ............................................................. 130

Het papierformaat selecteren met Windows .............................................. 130
Een aangepast papierformaat selecteren met Windows .............................. 130
De papiersoort selecteren met Windows ................................................... 131
De papierlade selecteren met Windows .................................................... 131
De afdrukresolutie selecteren ................................................................... 131

Dubbelzijdig afdrukken (duplex) met Windows ......................................................... 131

Handmatig dubbelzijdig afdrukken met Windows ...................................... 131
Automatisch dubbelzijdig afdrukken met Windows .................................... 133

Meerdere pagina's per vel afdrukken met Windows .................................................. 135
De afdrukstand selecteren met Windows .................................................................. 137
Kleuropties instellen met Windows .......................................................................... 138

HP ePrint gebruiken .............................................................................................................. 140
Geavanceerde taken afdrukken in Windows ........................................................................... 141

Gekleurde tekst afdrukken in zwart-wit (grijswaarden) met Windows ........................... 141
Afdrukken op voorbedrukt briefpapier of voorbedrukte formulieren met Windows ......... 141
Met Windows afdrukken op speciaal papier, etiketten of transparanten ....................... 143
De eerste of laatste pagina op ander papier drukken met Windows ............................ 146
Een document aanpassen aan paginagrootte met Windows ....................................... 148
Een watermerk aan een document toevoegen in Windows ......................................... 149
Een brochure maken met Windows ......................................................................... 150
De functies voor taakopslag in Windows gebruiken .................................................. 151

Een opgeslagen taak maken in Windows .................................................. 152
Een opgeslagen taak afdrukken ............................................................... 153
Een opgeslagen taak verwijderen ............................................................ 154
Opties voor taakopslag instellen in Windows ............................................ 154

Eén exemplaar ter controle afdrukken voordat u meerdere
exemplaren afdrukt .................................................................. 154
Een persoonlijke taak tijdelijk opslaan op het apparaat en later
afdrukken ............................................................................... 155
Een taak tijdelijk op het product opslaan .................................... 155
Een taak permanent op het product opslaan ............................... 155
Een permanent opgeslagen taak privé maken zodat er een pincode
nodig is om de taak af te drukken ............................................. 155
Een melding ontvangen als iemand een opgeslagen taak afdrukt . . 156
De gebruikersnaam voor een opgeslagen taak instellen ............... 156
Een naam voor de opgeslagen taak opgeven ............................. 156

Speciale taken afdrukken in Windows ..................................................................... 157

Zakelijke afbeeldingen of marketingmateriaal afdrukken ............................. 157

Ondersteund glanzend papier .................................................. 157

x

NLWW

background image

De uitlijning voor dubbelzijdig afdrukken instellen ....................... 158

Weerbestendige plattegronden en informatieborden afdrukken ................... 158

Ondersteund stevig papier ....................................................... 159

Direct afdrukken via USB ...................................................................................................... 160

9 Kleur ............................................................................................................................ 161

Kleuren/kleurinstellingen aanpassen ....................................................................................... 162

Het kleurthema van een afdruktaak wijzigen ............................................................ 162
De kleuropties wijzigen ......................................................................................... 163
handmatige kleuropties .......................................................................................... 163

HP EasyColor gebruiken ....................................................................................................... 165
Kleuren aanpassen aan uw computerscherm ........................................................................... 166

Voorbeeldkaart kleuraanpassing ............................................................................. 166
Kleurstalen afdrukken ............................................................................................ 167
PANTONE®-kleuraanpassing ................................................................................. 167

10 Beheer en onderhoud ................................................................................................. 169

Informatiepagina’s afdrukken ................................................................................................ 170
De geïntegreerde webserver van HP gebruiken ........................................................................ 172

De geïntegreerde webserver van HP openen via een netwerkverbinding ...................... 172
Functies van de geïntegreerde webserver van HP ...................................................... 173

Tabblad Informatie ................................................................................. 173
Tabblad Algemeen ................................................................................. 174
Tabblad Afdrukken ................................................................................. 175
Tabblad Probleemoplossing ..................................................................... 175
Tabblad Beveilig. ................................................................................... 176
Tabblad HP Web Services ...................................................................... 176
Tabblad Netwerk ................................................................................... 176
Lijst Overige koppelingen ........................................................................ 176

HP Web Jetadmin gebruiken ................................................................................................. 177
Functies voor productbeveiliging ............................................................................................ 178

Veiligheidsinformatie ............................................................................................. 178
IP Security ............................................................................................................ 178
De geïntegreerde webserver van HP beveiligen ........................................................ 178
Ondersteuning van codering: HP High-Performance Secure Hard Disks (voor modellen
met een gecodeerde harde schijf) ........................................................................... 178
Taakgegevens wissen ............................................................................................ 179

Taakgegevens wissen ............................................................................. 179
Gegevens waarop dit van toepassing is .................................................... 179

Opgeslagen taken veiligstellen ............................................................................... 180
De menu's op het bedieningspaneel vergrendelen ..................................................... 180

NLWW

xi

background image

De behuizing van de formatter vergrendelen ............................................................ 180

Energiezuinige instellingen .................................................................................................... 181

Snelheid of energieverbruik optimaliseren ............................................................... 181
PowerSave-modi ................................................................................................... 181

Sluimermodus in- of uitschakelen .............................................................. 181
De sluimertijd instellen ............................................................................ 182
Het sluimerschema instellen ..................................................................... 182

Het apparaat reinigen .......................................................................................................... 183

De papierbaan reinigen ......................................................................................... 183

Productupdates .................................................................................................................... 184

11 Problemen oplossen ................................................................................................... 185

Zelfhulp .............................................................................................................................. 186
Controlelijst voor het oplossen van algemene problemen ........................................................... 187

Factoren die de prestaties van het product beïnvloeden ............................................. 188

Fabrieksinstellingen herstellen ................................................................................................ 190
Berichten op het bedieningspaneel interpreteren ...................................................................... 191

Soorten berichten op het bedieningspaneel .............................................................. 191
Berichten op het bedieningspaneel .......................................................................... 191

Papier wordt niet goed ingevoerd of loopt vast ........................................................................ 192

Het apparaat pakt geen papier op .......................................................................... 192
Het apparaat pakt meerdere vellen papier op. ......................................................... 192
Papierstoringen voorkomen .................................................................................... 192

Storingen verhelpen ............................................................................................................. 194

Storingslocaties ..................................................................................................... 194
Storingen verhelpen in het uitvoerbakgebied ............................................................ 195
storingen verhelpen in lade 1 ................................................................................. 195
Storingen verhelpen in lade 2 ................................................................................. 197
Storingen verhelpen in de rechterklep ...................................................................... 197
Storingen verhelpen in de optionele lade voor 500 vel en zwaar afdrukmateriaal
(lade 3) ................................................................................................................ 201
Storingen oplossen in de rechteronderklep (lade 3) ................................................... 201
Storingsherstel wijzigen ......................................................................................... 203

Het papier wordt niet automatisch ingevoerd ........................................................................... 204
De afdrukkwaliteit verbeteren ................................................................................................ 205

Gebruik de juiste instelling voor de papiersoort in de printerdriver. ............................. 205

De instelling voor de papiersoort wijzigen in Windows ............................... 205
De instelling voor de papiersoort wijzigen in Mac ...................................... 205

De kleurinstellingen aanpassen in de printerdriver ..................................................... 206

Het kleurthema van een afdruktaak wijzigen ............................................. 206
De kleuropties wijzigen .......................................................................... 207

xii

NLWW

background image

Papier gebruiken dat voldoet aan de specificaties van HP .......................................... 207
Een reinigingspagina afdrukken .............................................................................. 208
Het apparaat kalibreren om de kleuren uit te lijnen ................................................... 208
De printcartridges controleren ................................................................................. 209
De printerdriver gebruiken die het beste aan uw afdrukbehoeften voldoet .................... 209

Het apparaat drukt niet of langzaam af .................................................................................. 211

Het apparaat drukt niet af ...................................................................................... 211
Het apparaat drukt langzaam af ............................................................................. 212

Problemen met direct afdrukken via USB oplossen .................................................................... 213

Het menu Instellingen voor ophalen van USB wordt niet geopend wanneer u het USB-
accessoire plaatst .................................................................................................. 213
Het bestand wordt niet afgedrukt vanaf het USB-opslagaccessoire ............................... 214
Het bestand dat u wilt afdrukken, wordt niet in het menu Openen vanuit USB
weergegeven ........................................................................................................ 214

Verbindingsproblemen oplossen ........................................................................................... 215

Problemen met rechtstreekse verbindingen oplossen .................................................. 215
Netwerkproblemen oplossen .................................................................................. 215

Slechte fysieke verbinding ....................................................................... 215
De computer maakt gebruik van een onjuist IP-adres voor dit apparaat ......... 215
De computer kan niet met het apparaat communiceren ............................... 216
Het apparaat maakt gebruik van de verkeerde koppelings- en
duplexinstellingen voor het netwerk .......................................................... 216
Nieuwe softwareprogramma's zorgen mogelijk voor
compatibiliteitsproblemen ........................................................................ 216
Uw computer of werkstation is mogelijk niet juist ingesteld .......................... 216
Het apparaat is uitgeschakeld of andere netwerkinstellingen zijn niet juist ..... 216

Problemen met de productsoftware in Windows oplossen ......................................................... 217

Er wordt geen driver voor het product weergegeven in de map Printers ....................... 217
Er werd een foutbericht getoond tijdens de installatie van software ............................. 217
Het product bevindt zich in de modus Klaar, maar er wordt niets afgedrukt .................. 217

Problemen met de productsoftware oplossen in Mac ................................................................. 219

De apparaatnaam wordt niet weergegeven in de lijst met printers en faxapparaten. ..... 219
De printerdriver zorgt er niet automatisch voor dat het geselecteerde apparaat wordt
weergegeven in de lijst met printers en faxapparaten. ............................................... 219
Er is geen afdruktaak verzonden naar het apparaat van uw keuze .............................. 219
Wanneer het apparaat met een USB-kabel is aangesloten, wordt het apparaat niet
weergegeven in de lijst met printers en faxapparaten nadat de driver is
geselecteerd. ........................................................................................................ 220
Bij USB-verbindingen wordt er een algemene printerdriver gebruikt ............................. 220

Bijlage A Benodigdheden en accessoires .......................................................................... 221

Onderdelen, accessoires en benodigdheden bestellen .............................................................. 222

NLWW

xiii

background image

Onderdeelnummers .............................................................................................................. 223

Accessoires .......................................................................................................... 223
Printcartridges en tonerafvaleenheid ........................................................................ 223
Kabels en interfaces .............................................................................................. 223
Onderhoudskits ..................................................................................................... 224

Bijlage B Service en ondersteuning .................................................................................. 225

Beperkte garantieverklaring van Hewlett-Packard ..................................................................... 226
De Premium Protection Warranty van HP: Beperkte-garantieverklaring voor de LaserJet-
printcartridge ...................................................................................................................... 228
Beperkte-garantieverklaring Color LaserJet-fuserkit, tonerafvaleenheid en transferkit ...................... 229
Op de printcartridge opgeslagen gegevens ............................................................................ 230
Licentieovereenkomst voor eindgebruikers ............................................................................... 231
OpenSSL ............................................................................................................................. 234
Garantieservice voor reparaties door de klant ......................................................................... 235
Klantondersteuning ............................................................................................................... 236

Bijlage C Apparaatspecificaties ........................................................................................ 237

Fysieke specificaties ............................................................................................................. 238
Stroomverbruik, stroomvoorzieningsspecificaties en geluidsuitstoot ............................................. 239
Omgevingsspecificaties ........................................................................................................ 240

Bijlage D Overheidsinformatie ......................................................................................... 241

FCC-voorschriften ................................................................................................................. 242
Milieuvriendelijk productiebeleid ............................................................................................ 243

Milieubescherming ................................................................................................ 243
Ozonproductie ..................................................................................................... 243
Lager energieverbruik ............................................................................................ 243
Papierverbruik ...................................................................................................... 243
Plastic onderdelen ................................................................................................. 243
Afdrukbenodigdheden voor HP LaserJet ................................................................... 243
Instructies voor retourneren en recyclen .................................................................... 244

Verenigde Staten en Puerto Rico .............................................................. 244

Inleveren van meerdere items (meer dan één cartridge) ................ 244
Enkele retourzendingen ............................................................ 244
Verzenden .............................................................................. 244

Inzameling buiten de V.S. ....................................................................... 245

Papier .................................................................................................................. 245
Materiaalbeperkingen ........................................................................................... 245
Voorschriften voor het afdanken van apparaten voor privé-huishoudens in de Europese
Unie .................................................................................................................... 246

xiv

NLWW

background image

Chemische stoffen ................................................................................................. 246
Material Safety Data Sheet (MSDS, chemiekaart) ...................................................... 246
Meer informatie .................................................................................................... 246

Verklaring van conformiteit .................................................................................................... 248
Veiligheidsverklaringen ......................................................................................................... 250

Laserverklaring ..................................................................................................... 250
Canadese DOC-voorschriften ................................................................................. 250
VCCI-verklaring (Japan) ......................................................................................... 250
Instructies voor netsnoer ......................................................................................... 250
Netsnoerverklaring (Japan) ..................................................................................... 251
EMC-verklaring (Korea) .......................................................................................... 251
Laserverklaring voor Finland ................................................................................... 251
GS-verklaring (Duitsland) ........................................................................................ 252
Tabel met chemicaliën (China) ................................................................................ 252
Verklaring over de beperking van gevaarlijke stoffen statement (Turkije) ...................... 252
Verklaring betreffende beperkingen op schadelijke stoffen (Oekraïne) ......................... 252

Index ............................................................................................................................... 253

NLWW

xv

background image

xvi

NLWW