HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Vadības paneļa izvēlnes

background image

Vadības paneļa izvēlnes

Lai izmantotu visas šīs iekārtas iespējas, var būt nepieciešama programmaparatūras atjaunināšana. HP

iesaka periodiski apmeklēt

www.hp.com/go/lj500colorM551_software

, lai redzētu, vai ir pieejama

programmaparatūras jauna versija.

PIEZĪME.

Izdrukājiet konfigurācijas lapu, lai noteiktu, pašreiz iekārtā instalētās programmaparatūras

versiju.

Veiciet navigāciju vadības paneļa izvēlnēs

Nospiediet pogu Sākums , lai piekļūtu izvēlnēm.

Nospiediet augšup vērstās bultiņas vai lejup vērstās bultiņas , lai izgaismotu vēlamo izvēlnes

vienumu.

Nospiediet pogu

Labi

, lai atlasītu izvēlnes vienumu.

12

Nodaļa 2 Vadības paneļa izvēlnes

LVWW