HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Vadības paneļa palīdzība

background image

Vadības paneļa palīdzība

Iekārtai ir iebūvēta palīdzības sistēma, kas paskaidro, kā lietot katru ekrānu. Lai atvērtu palīdzības

sistēmu, nospiediet pogu Palīdzība vadības panelī.

Dažu ekrānu gadījumā palīdzība tiek atvērta globālā izvēlnē, kur varat meklēt konkrētus tematus. Varat

pārlūkot izvēlnes struktūru, nospiežot bultiņu pogas vadības panelī.

Ekrāniem ar iestatījumiem atsevišķiem darbiem, palīdzības funkcija atver tematu, kas paskaidro šī ekrāna

opcijas.

LVWW

Vadības paneļa izkārtojums

11