HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Vadības paneļa izkārtojums

background image

Vadības paneļa izkārtojums

Uz vadības paneļa atrodas krāsu, grafikas un teksta displejs, darbu kontroles pogas un trīs gaismas

diodes (LED) - statusa indikatori.

1

2

3

4

5

7

6

8

9

11

10

1

Vadības paneļa displejs

Parāda statusa informāciju, izvēlnes, palīdzības informāciju un kļūdas
ziņojumus.

2

Augšupvērsta bultiņa

Vada izvēlnes un tekstu un palielina displejā redzamo skaitlisko vienumu
vērtību.

3.

Poga

Labi

Izdara atlases, atsāk drukāšanu pēc viegli novēršamām kļūdām un neievēro
printera kasetni, kas nav HP produkcija.

4

Gatavs indikators

Norāda, ka iekārta ir gatava sākt darbu.

5

Datu indikators

Norāda, ka iekārta saņem datus.

6.

Brīdinājuma indikators

Norāda, ka jāpievērš uzmanība iekārtas stāvoklim. Piemēram, papīra
padeve ir tukša vai uz displeja parādās kļūdas ziņojums.

7.

Lejupvērstas bultiņas poga

Vada izvēlnes un tekstu un samazina displejā redzamo skaitlisko vienumu
vērtības.

8

Poga Sākums

Atgriežas augstākā līmeņa izvēlnē.

9.

Atpakaļ vērstas bultiņas poga

Pārvieto atpakaļ uz ligzdizvēlnēm.

10.

Poga Apturēt

Aptur pašreizējo darbu, piedāvā izvēli turpināt vai atcelt pašreizējo darbu,
no iekārtas iztīra papīru un novērš kļūdas, kas ir saistītas ar apturēto drukas
darbu. Ja iekārta nedrukā, nospiežot pogu Apturēt , iekārta tiek
apstādināta.

11.

Poga Palīdzība

Nodrošina detalizētu informāciju par iekārtas ziņojumiem un izvēlnēm.

10

Nodaļa 2 Vadības paneļa izvēlnes

LVWW