HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Izvēlne Teknes

background image

Izvēlne Teknes

Šajā tabulā zvaigznītes (*) norāda uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.

Tabula 2-5

Izvēlne Teknes

Pirmais līmenis

Otrais līmenis

Vērtības

Tekņu pārvaldība

Izmantojiet pieprasīto tekni

Tikai un vienīgi*

Pirmā

Manuālas padeves atgādinājums

Vienmēr*

Ja vien nav ievietots

Izmēra/veida uzvedne

Displejs*

Nerādīt

Izmantojiet citu tekni

Iespējots*

Atspējots

Alternatīvs veidlapu režīms

Atspējots*

Iespējots

Divpusējas tukšas lappuses

Automātisks*

Attēla pagriešana

Standarta*

Aizstājējs

Ignorēt A4/vēstules formātu

*

1. teknes uzrādīšana

Atlasiet no piedāvātā saraksta.

1. teknes uzrādīšana

Atlasiet no piedāvātā saraksta.

2. teknes uzrādīšana

Atlasiet no piedāvātā saraksta.

2. teknes uzrādīšana

Atlasiet no piedāvātā saraksta.

3. teknes uzrādīšana

Atlasiet no piedāvātā saraksta.

3. teknes uzrādīšana

Atlasiet no piedāvātā saraksta.

18

Nodaļa 2 Vadības paneļa izvēlnes

LVWW