HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Izvēlne Problēmu novēršana

background image

Izvēlne Problēmu novēršana

Šajā tabulā zvaigznītes (*) norāda uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.

Tabula 2-16

Izvēlne Problēmu novēršana

Pirmais līmenis

Otrais līmenis

Trešais līmenis

Ceturtais līmenis

Vērtības

Iziet no
traucējummeklēšana
s

PIEZĪME.

Šis vienums

tiek parādīts tikai tad, ja
izejat no izvēlnes
Problēmu novēršana.

PIEZĪME.

Atlasot šo

izvēlnes vienumu, iekārta
tiek izslēgta un restartēta.

Drukāt notikumu
žurnālu

Skatīt notikumu
žurnālu

Izdrukājiet papīra
ceļa lapu

Drukas kvalitātes
lapas

Drukas kvalitātes
problēmu novēršanas
lapas

Drukāt pārbaudes
lapu

Krāsu joslas tests

Drukāt pārbaudes
lapu

Eksemplāri

Diapazons: no 1 līdz 30

Noklusējums = 1

Diagnostikas
pārbaude

Atspējot kasetnes
pārbaudīšanu

Papīra ceļa devēji

Sākt pārbaudi

Papīra ceļa pārbaude Drukāt pārbaudes

lapu

Drukāt

Avota tekne

Izvēlieties no pieejamo

tekņu saraksta.

Pārbaudīt duplekso
ceļu

Izslēgts*

Ieslēgts

Eksemplāru skaits

Diapazons: no 1 līdz 500

Noklusējums = 1

34

Nodaļa 2 Vadības paneļa izvēlnes

LVWW

background image

Tabula 2-16

Izvēlne Problēmu novēršana (turpinājums)

Pirmais līmenis

Otrais līmenis

Trešais līmenis

Ceturtais līmenis

Vērtības

Manuālā devēja
pārbaude

Izvēlieties no iekārtas
sensoru saraksta.

Teknes/uztvērēja
manuālā devēja
pārbaude

Izvēlieties no iekārtas
sensoru saraksta.

Komponentu tests

Izvēlieties no pieejamo
sastāvdaļu saraksta.

Atkārtot

Izslēgts*

Ieslēgts

Drukāšanas/
apturēšanas
pārbaude

Izgūt diagnostikas
datus

Eksportēt uz USB

Diagnostikas faili

Ierīces datu fails

Lāgošanas
informācijas fails
*

Ietver atteices
izrakstus

Izslēgts

Ieslēgts*

Tīrīšanas lāgošanas
informācija

Izslēgts

Ieslēgts*

Izveidot lāgošanas
datus

LVWW

Izvēlne Problēmu novēršana

35