HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Izvēlne Izgūt darbu no USB

background image

Izvēlne Izgūt darbu no USB

Izmantojiet izvēlni Izgūt darbu no USB, lai skatītu ārējā USB atmiņas ierīcē glabāto darbu sarakstus.

PIEZĪME.

Lai varētu izmantot šo funkciju, iespējojiet to, izmantojot izvēlnes vadības panelī vai

HP iegulto tīmekļa serveri.

Lai iespējotu šo funkciju, izmantojot izvēlnes vadības panelī, atveriet Administrēšana izvēlni,

Vispārīgie iestatījumi apakšizvēlni, Izgūšanas no USB iestatījumi apakšizvēlni un pēc tam

atlasiet Iespējot. Lai iespējotu šo funkciju, izmantojot HP iegulto tīmekļa serveri, piekļūstiet cilnei

Drukāt.

Tabula 2-2

Izvēlne Izgūt darbu no USB

Pirmais līmenis

Otrais līmenis

Vērtības

Izgūt darbu no USB

Labi

Atcelt

Atlasīt failu vai mapi

Atlasiet no piedāvātā saraksta.

14

Nodaļa 2 Vadības paneļa izvēlnes

LVWW