HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Izvēlne Izgūt darbu no ierīces atmiņas

background image

Izvēlne Izgūt darbu no ierīces atmiņas

Izmantojiet izvēlni Izgūt darbu no ierīces atmiņas, lai skatītu iekārtas iekšējā atmiņā glabāto darbu

sarakstus.

Tabula 2-3

Izvēlne Izgūt darbu no ierīces atmiņas

Pirmais līmenis

Otrais līmenis

Trešais līmenis

Ceturtais
līmenis

Piektais līmenis

Vērtības

Izgūt darbu no
ierīces atmiņas

PIEZĪME.

Atlasiet no

mapju saraksta.

Visi darbi (ar PIN)

PIEZĪME.

Parādās

arī atsevišķu darbu
nosaukumi.

Drukāt

Ievadīt PIN
drukāšanai

Eksemplāri

Diapazons: no 1
līdz 9999

Noklusējums = 1

Drukāt un dzēst Ievadīt PIN

drukāšanai

Eksemplāri

Diapazons: no 1
līdz 9999

Noklusējums = 1

Dzēst

Ievadīt PIN
drukāšanai

Visi darbi (bez PIN)

PIEZĪME.

Parādās

arī atsevišķu darbu
nosaukumi.

Drukāt

Eksemplāri

Diapazons: no 1
līdz 9999

Noklusējums = 1

Drukāt un dzēst Eksemplāri

Diapazons: no 1
līdz 9999

Noklusējums = 1

Dzēst

Dzēst visus
darbus

LVWW

Izvēlne Izgūt darbu no ierīces atmiņas

15