HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Izvēlne Izejmateriāli

background image

Izvēlne Izejmateriāli

Šajā tabulā zvaigznītes (*) norāda uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.

Tabula 2-4

Izvēlne Izejmateriāli

Pirmais līmenis

Otrais līmenis

Trešais līmenis

Ceturtais līmenis

Vērtības

Izejmateriālu
pārvaldīšana

Drukas
izejmateriālu
stāvoklis

Izejmateriālu
iestatījumi

Melnās tintes
kasetne

Ļoti zema līmeņa
iestatījumi

Apturēt

Uzvedne, lai
turpinātu
*

Turpināt

Zemi sliekšņa
iestatījumi

no 1 līdz 100%

Krāsu kasetnes

Ļoti zema līmeņa
iestatījumi

Apturēt

Uzvedne, lai
turpinātu
*

Turpināt

Zemi sliekšņa
iestatījumi

Gaišzilās krāsas
kasetne

Fuksīna krāsas
kasetne

Dzeltenās krāsas
kasetne

no 1 līdz 100%

Tonera
savākšanas
vienība

Ļoti zema līmeņa
iestatījumi

Apturēt*

Uzvedne, lai
turpinātu

Turpināt

Kausētāja
komplekts

Ļoti zema līmeņa
iestatījumi

Apturēt

Uzvedne, lai
turpinātu
*

Turpināt

Zemi sliekšņa
iestatījumi

no 1 līdz 100%

Krāsa/melns
maisījums

Automātisks*

Pārsvarā
krāsainas lapas

Pārsvarā melnas
lapas

16

Nodaļa 2 Vadības paneļa izvēlnes

LVWW

background image

Tabula 2-4

Izvēlne Izejmateriāli (turpinājums)

Pirmais līmenis

Otrais līmenis

Trešais līmenis

Ceturtais līmenis

Vērtības

Ar
izejmateriāliem
saistīti ziņojumi

Zems ziņojums

Ieslēgts*

Izslēgts

Līmeņa mērītājs

Ieslēgts*

Izslēgts

Atiestatīt
izejmateriālus

Jauns
termofiksatora
komplekts

*

Melnās tintes
kasetne

Tiek parādīts statuss.

Gaišzilās krāsas
kasetne

Tiek parādīts statuss.

Fuksīna krāsas
kasetne

Tiek parādīts statuss.

Dzeltenās krāsas
kasetne

Tiek parādīts statuss.

Tonera
savākšanas
vienība

Tiek parādīts statuss.

Kausētāja
komplekts

Tiek parādīts statuss.

LVWW

Izvēlne Izejmateriāli

17