HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Izvēlne USB programmaparatūras atjauninājums

background image

Izvēlne USB programmaparatūras atjauninājums

Lai parādītu: Iekārtas vadības panelī izvēlieties izvēlni Ierīces tehniskā apkope un tad izvēlieties
izvēlni USB programmaparatūras atjauninājums.

Ievietojiet USB atmiņas ierīci ar aparatūras atjauninājumu paketi USB portā un ievērojiet norādījumus

ekrānā.