HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Izvēlne Pakalpojums

background image

Izvēlne Pakalpojums

Izvēlne Pakalpojums bloķēta un piekļuvei jāievada personīgais identifikācijas numurs (PIN). Šī izvēlne

ir paredzēta pilnvarotam apkopes personālam.

LVWW

Izvēlne Ierīces tehniskā apkope

37

background image

38

Nodaļa 2 Vadības paneļa izvēlnes

LVWW