HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Izvēlne Dublēt/Atjaunot

background image

Izvēlne Dublēt/Atjaunot

UZMANĪBU!

Par datu dublēšanu un atjaunošanu atbild iekārtas lietotājs/administrators. Apkopes

personālam nekādā gadījumā nav jāveic klienta datu dublēšana vai atjaunošana.

Šajā tabulā zvaigznītes (*) norāda uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.

Tabula 2-17

Izvēlne Dublēt/Atjaunot

Pirmais līmenis

Otrais līmenis

Trešais līmenis

Vērtības

Dublētie dati

Plānoti dublējumi

Iespējot plānošanu

Atspējots*

Iespējots

Dublēšanas laiks

Noklusējums = pašreizējais laiks

Dienas starp dublējumiem

Noklusējums = 1

Dublēt tagad

Eksportēt pēdējo dublējumu

Atjaunot datus

Ievietojiet

USB

disku,

kas

satur

dublējuma failu.